Technologie, které chrání životní prostředí, jsou žádané i na Tchaj-wanu

Přečtěte si

Snižování emisí skleníkových plynů je velkou výzvou pro celý svět a výjimkou není ani Tchaj-wan. Kromě nákladů a značného úsilí tato výzva přináší obchodní příležitosti i pro české firmy.

Tchaj-wan je vyspělá ekonomika s relativně vysokým podílem průmyslu na hrubém domácím produktu (porovnatelně jako Česko). Vzhledem ke svému zaměření vypouští nemalé množství CO2 do ovzduší. V roce 2017 dosáhly emise 272 milionů tun, což představovalo 0,8 % globálních emisí. V přepočtu na obyvatele pak tento údaj v roce 2021 činil téměř 12 tun CO2, což řadí Tchaj-wan mezi největší emitenty v Asii. Pro srovnání: Česko 9,2 tuny; Německo 8,09 t; USA 14,86 t, ČLR 8,05 t, Japonsko 8,57 t, Jižní Korea 11,89 t (zdroj: Our World in Data).

CÍL – SNÍŽIT EMISE O ČTVRTINU

Tchajwanská vláda si stanovila cíl snížit emise o 23 – 25 % (oproti úrovni z roku 2005) do roku 2030 a dosáhnout nulových emisí (net zero) do roku 2050. Tento cíl považuje za svůj díl odpovědnosti, ale zároveň v něm spatřuje obrovské obchodní příležitosti.

Na tento cíl místní vláda vyčlenila do roku 2030 prostředky ve výši téměř 900 miliard tchajwanských dolarů (cca 29,3 mld. USD). Zároveň se očekává, že vládní výdaje, vydaná legislativa a nařízení, a tlak ze strany zahraničních zákazníků tchajwanských firem zásadně povzbudí i soukromé investice do „ozelenění“ výroby. Nezapomínejme, že tchajwanské firmy jsou klíčovou součástí dodavatelských řetězců v různých průmyslových oborech.

OD INOVACÍ K EXPORTU

Některé odhady uvádějí, že soukromé investice dosáhnou v tomto období hodnoty až 180 miliard USD. Tchajwanské firmy jsou, obecně a v různých oborech, podporovány v modernizaci, k vylepšení příslušných průmyslových technologií. Následně pak k osvojení těchto inovativních technologií a výrob a jejich nasazení do praxe ve větším měřítku. Dalším přirozeným krokem je vývoz těchto osvojených technologií či klíčových komponent do zahraničí a investice v zahraničí.

Ochrana životního prostředí, včetně rozvoje obnovitelných zdrojů energie a cirkulární ekonomiky, je prioritním tématem i pro český průmysl. Ten se vypořádává s energetickou náročností a související optimalizací, rekultivací důlních oblastí, likvidací a recyklací průmyslových odpadů a v této souvislosti přináší nová a inovativní řešení. Většina průmyslových odvětví na Tchaj-wanu je a bude „Net Zero“ plánem ovlivněna.

 

Zdroj: Kurzy.cz

https://www.kurzy.cz/zpravy/743771-technologie-ktere-chrani-zivotni-prostredi-jsou-zadane-i-na-tchaj-wanu/

Technologie, které chrání životní prostředí, jsou žádané i na Tchaj-wanu

Přečteno

Sdílet článek na sociální sítě

Facebook
Twitter
LinkedIn